Про затвердження бюджету Каленнівської сільської ради на 2017 рік

 

                                           КАЛЕННІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                

СКВИРСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

 

13  сесія  07  скликання                                                                       23  грудня  2016  року

 

Про затвердження  бюджету Каленнівської        

сільської ради на 2017 рік

 

 

            Відповідно  до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні “,  статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, сесія  сільської  ради :

 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського  бюджету у сумі 607,9  тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського  бюджету  607,9 тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського  бюджету 0,00 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі  607,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського  бюджету 607,9  тис. грн., видатки спеціального фонду  сільського  бюджету 0,00 тис. гривень;

 

2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  1,5  тис. гривень.

 

 

 3. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського  бюджету на 2017  рік за їх економічною  структурою: …

- оплата праці працівників бюджетних установ (2110)

- нарахування на заробітну плату (2120)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270)

 

4. Затвердити в складі видатків сільського  бюджету кошти на реалізацію місцевих  програм у сумі  10,0  тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

6. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 7. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 69  Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 67  Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені  ст.67 Бюджетного кодексу України.

        10.  Додатки № 1-7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11.  Дане рішення  та додатки  до нього набирають чинності з 01 січня 2017 року.

12.  Контроль за виконання цього рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Сільський голова                  В.А. Гуменюк

с. Каленна

23 грудня 2016 року

№ 01-13-07

Пояснююча записка див.файл

Додатки до рішення див.файл